Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

 

Medarbejderne i Tolstrup & Hvilsted har tilsammen gennemført mere end 200 EU udbud og har således udbudserfaring med en bred vifte af vare og tjenesteydelser, driftsopgaver og bygge/anlægssager i den offentlige sektor. 

Forståelse for den offentlige virkelighed, det politiske niveau og den disponerende del af organisationen koblet med et indgående kendskab til offentligt indkøb og udbud, er det, der skaber værdi for Tolstrup & Hvilsted’s kunder. Således yder vi indkøbs- og udbudsbistand for offentlige myndigheder på teoretisk, strategisk og praktisk niveau.

UDBUD

Vores mål i forhold til at arbejde med udbud er, at facilitere en udbudsproces, der sikrer en driftsikker og værdiskabende kontrakt for den offentlige myndighed. Derfor er forståelse af den ordregivende myndigheds behov, interne processer og det politiske miljø afgørende i vores arbejde.  Vi arbejder i tæt interaktion med den offentlige kunde i alle faser af udbuddet for at sikre, at de interne behov tilfredsstilles, at udbuddet er kommercielt optimalt, at udbuddets effekt identificeres samt at sikre det udbudsretlige og kontraktretlige fundament. 

  

ANALYSE & CONTROLLING

Vi kan varetage alle de administrative opgaver, der er i en indkøbsafdeling. Vi udfører alt fra ad-hoc analyser til interim controlling, fra få timer om ugen/måneden til outsourcing af hele opgaven. 

Vi kan hjælpe med følgende opgaver: Spendanalyser, udarbejdelse af prioriteret udbudsplan, opfølgning på aftaler, foranalyser, udarbejdelse af tilbudslister, besparelsesberegninger, optimering og vedligeholdelse af e-handels- & indkøbsanalysesystemer, udarbejdelse af Ledelsesinformation, sparring og erfaringsudveksling fra lign. kunder og andre ad-hoc opgaver.

KOMPETENCEUDVIKLING

Udbud- og indkøbskompetenceudvikling
Tolstrup & Hvilsted gennemfører kundespecifikke kurser og uddannelsesforløb med afsæt i det aktuelle behov for opkvalificering af indkøbsfunktionens kompetencer.

Kompetenceudviklingsudbud
Få optimalt udbytte af investeringen. Tolstrup & Hvilsted tilbyder at gennemføre konkrete udbud som kompetenceudviklingsudbud. Udbuddet gennemføres som kompetenceforløb med fokus på ”learning by doing”. Der leveres et komplet udbud, samtidig med at ordregivers deltagere trænes i processer, teknikker og lovgrundlag. Hele processen har fokus på læring og udvikling af kompetencer. Et hvert kompetenceudviklende forløb er specifikt konstrueret til den enkelte kundes behov.

POLITISKE OG STRATEGISKE INDKØBS- OG UDBUDSDOKUMENTER

Tolstrup & Hvilsted har indgående kendskab til politiske og organisatoriske udfordringer i det offentlige og har stor erfaring i at udarbejde og implementere politiske og strategiske dokumenter.

Fokus for Tolstrup & Hvilsted i udarbejdelse af strategiske og politiske dokumenter vil altid være hvorledes disse dokumenter aktivt kan skabe værdi i den offentlige virksomhed fremadrettet. 

29.08.2018 - Udbudsbekendtgørelsens faldgruber
Udbudsbekendtgørelser får ikke altid den opmærksomhed de fortjener. Se vores anbefalinger i overskriftsform her...